Wie zijn wij

De bezinningsgroep profetie bestaat uit leiders en vertegenwoordigers van diverse kerken, denominaties en christelijke bewegingen die direct of indirect betrokken zijn bij de profetische bediening in Nederland. De leden van de bezinningsgroep zijn bereid om buiten hun eigen bediening/kerk/beweging zich aan anderen te verbinden voor het gemeenschappelijk belang van het grotere geheel, het hele lichaam van Jezus.
Door middel van deze bezinningsgroep willen we meewerken aan het terugbrengen van de gave van profetie in de Kerk in Nederland. De bezinningsgroep is een platform voor ontmoeting, toerusting, kruisbestuiving, bemoediging en gebed zijn, waarin ruimte is voor de veelkleurigheid van omgaan met de gave van profetie in Nederland. De bezinningsgroep komt drie tot vier keer per jaar bijeen om met elkaar een profetisch gerelateerd thema te bespreken.

Vanaf medio 2016 heeft MissieNederland de Bezinningsgroep geaccepteerd als Netwerk Bezinning Profetie.

Voorzitter: Martien Timmer AA

Secretaris: Dr. H.A. (Bert) de Ruiter