Boeken & artikelen

Door een indeling te geven naar verschillende uitingsvormen van profetie zijn boeken sneller te vinden. Rangschikking vind plaats naar profetie naar personen, in de gemeente en in het publieke domein, die we voor je hebben ondergebracht op verschillende pagina’s van deze website.

Op deze pagina verzamelen we ook artikelen die uiting geven aan verschillende wijzen waarop profetie kan worden gezien.

Hoe toetsen we profetie? In Profetisch perspectief, 19e jg, no.83 (zomer 2014) gaat ds. M.D. Geuze in op deze vraag. Hij beantwoord deze vraag door inhoudelijk te bekijken wat de bijbel hierover zegt en welke toetsing er in de praktijk plaatsvindt.

Drs.M.D.Geuze is emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en woont in Nunspeet. Wilt u reageren? Mail mdgeuze@hetnet.nl

In nr1 • 2011 • Profetie als gave aan de gemeente beschrijft Dr. Reinhard van Elderen predikant van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Eemdijk dat profetie veel meer in ons huidige leven aanwezig is dan we denken