Bijeenkomsten

26 oktober 2017 donderdag avond 19.30 – 22.00 uur over dromen, een geschenk van God door Ronald van der Molen. Reserveer nu hier!

Dromen, een geschenk van God

Drukte, verwarring en haast kenmerken vaak ons leven. Onze dagen zijn overvol. Wat in het kabaal vaak verloren gaat is essentieel voor onze geestelijke gezondheid: de stille, zachte stem van God.

  • Waar sta jij ten opzichte van Gods spreken?
  • Welke rol spelen dromen in het ontvangen van God?
  • Wat kun je doen om je dromen vaker te onthouden?
  • Hoe voorkom je dat je Gods stem verkeerd verstaat?
  • Welke principes helpen je ontdekken wat je dromen betekenen?

Tijdens deze bijeenkomst ontdek je hoe God met ons wil communiceren door middel van dromen. Hierdoor wordt het makkelijker om in verbinding te komen met God en met onszelf. Dit leidt tot nieuwe inzichten, inspiratie en creativiteit.

(foto LinkedIN)

Ronald van der Molen is theoloog en eigenaar van www.transformatio.nl Zijn talent is om mensen en organisaties tot ontwikkeling te brengen. Via maatwerktrajecten stimuleer hij organisch leiderschap zodat de betrokkenheid, het werkplezier en de winst toenemen. Toen hij God op een persoonlijke manier leerde kennen, kwam daar het luisteren naar Gods stem bij. Eerst voor zichzelf en later ook voor anderen. Via zijn vrouw Maresca ontdekte hij hoe je Gods stem kunt verstaan via dromen. Sindsdien houd hij een dromen dagboek bij en ervaart hij Gods Tegenwoordigheid terwijl hij slaapt. Samen schreven ze het boek “Dromen, een geschenk van God” in 2015, waarin hun zoektocht met dromen en de interpretatie ervan is vastgelegd. Hij zegt dat dromen & visioenen in de Bijbel de meestgebruikte manier zijn waarop God zich tot mensen richt.

Programma:
Leiding van de avond: Martien Timmer AA

Verslaglegging dr. Bert de Ruiter

19.30 uur opening door Martien Timmer AA
19.45 uur Ronald van der Molen presentatie over dromen, een geschenk van God
20.30 korte koffiepauze
20.45 uur gesprek met elkaar en gelegenheid om vragen te stellen
21.50 uur formuleren van enkele conclusies
22.00 uur sluiting

Locatie:
Kantoor MissieNederland
Hoofdstraat 51
3971 KB Driebergen

Een verslag van de avond volgt.

 

 

6 oktober 2016 – Peter en Carin van Essen – de rol van muziek in profetie

 

Thema: de rol van profetie in evangelisatie

Datum: 14 januari 2016

Op donderdag 14 januari 2016 van 19.00 – 21.30 uur organiseert de Bezinningsgroep profetie een open bijeenkomst over profetie en evangelisatie. Om 17.30 uur is er gelegenheid om samen een maaltijd te gebruiken. De kosten voor de maaltijd (boerenkool/hutspot) zijn €12,50.Opgave kan tot zaterdag 9 januari as via: info@profetie.org

Programma:

Leiding van de avond: drs. Gert-Jan Brienen
Verslaglegging: dr. Bert de Ruiter

19.00 uur opening door drs. Gert-Jan Brienen
19.15 uur Ron Becker, voorganger Crossroads Rotterdam over de rol van profetie in het
evangeliseren in een plaatselijke gemeente
19.45 uur Martien Timmer AA, directeur 3xM over de rol van profetie in het evangeliseren in de maatschappij
20.15 korte koffiepauze
20.30 uur gesprek met elkaar en gelegenheid om vragen te stellen
21.20 uur formuleren van enkele conclusies
21.30 uur sluiting

Locatie: Kantoor Missie Nederland, Hoofdstraat 51, 3971 KB Driebergen.
Kosten: De kosten zijn € 12,50 voor de maaltijd (boerenkool/hutspot).

 

Vorige bijeenkomsten

Op donderdag 1 oktober 2015 van 09.30 – 13.00 uur organiseerde de Bezinningsgroep profetie een open bijeenkomst over het toetsen van profetie in Amersfoort. Ds. M.D. Geuze, emeritus predikant in de PKN te Nunspeet en Jacques Straetemans uit de Apostolische Zendingkerk bespraken hun visie op toetsing, waarna de deelnemers uit allerlei kerken geanimeerd met elkaar in gesprek gingen.

Het thema toetsen van profetie is gekozen omdat hiervoor duidelijke aanwijzingen in de Bijbel gegeven worden. Bij het uitblijven van toetsen kan grote schade ontstaan. De vraag hoe we dan kunnen toetsen kleuren we verder in op 1 oktober 2015.

Voor een orientatie op de code die de NPR hanteert, click hier

Bezinningsgroep

De bezinningsgroep profetie bestaat uit leiders en vertegenwoordigers van diverse kerken, denominaties en christelijke bewegingen die direct of indirect betrokken zijn bij de profetische bediening in Nederland. De leden van de bezinningsgroep zijn bereid om buiten hun eigen bediening/kerk/beweging zich aan anderen te verbinden voor het gemeenschappelijk belang van het grotere geheel, het hele lichaam van Jezus.
Door middel van deze bezinningsgroep willen we meewerken aan het terugbrengen van de gave van profetie in de Kerk in Nederland. De bezinningsgroep is een platform voor ontmoeting, toerusting, kruisbestuiving, bemoediging en gebed zijn, waarin ruimte is voor de veelkleurigheid van omgaan met de gave van profetie in Nederland. De bezinningsgroep komt drie keer per jaar bijeen om met elkaar een profetisch gerelateerd thema te bespreken.